Rekrutacja

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl. Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów są takie same. Postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich Kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzone jest w tym samym czasie, w tym samym systemie, ale do odrębnych klas. Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest taka sama. Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli złożyć wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl, określanej jako System Elektronicznego Naboru. Więcej informacji w zamieszczonych poniżej załącznikach.