Rozdanie świadectw dojrzałości

Zapraszamy  absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości, które odbędzie się 4 lipca 2019 r. o godzinie 12.00.