Kryteria rekrutacji i zasady naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach