Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w I 2021r.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
ul. Langiewicza 18
25-381 Kielce

e-mail: sekretariat@zse.kielce.eu
tel: +48 41 367 61 75

ZOUM Kielce