Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Od 25 marca 2020 zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na zagrożenie epidemiczne zostaje zakończone. Rozpoczynamy okres kształcenia na odległość, który będzie obowiązywał od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
link:
http://isip.sejm.gov.pl/isap…

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
link:
http://isip.sejm.gov.pl/isap…