Nabór do publicznej Szkoły Policealnej Nr 8

Trwa nabór do publicznej Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Naszą ofertę kierujemy do absolwentów szkół średnich, również tych co nie zdali egzaminu maturalnego.

Kształcimy nieodpłatnie w zawodach:

  • Technik administracji (nauka trwa 2 lata),
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (nauka trwa 1,5 roku).

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej (średnio dwa weekendy w miesiącu).

W trakcie nauki słuchacze uczestniczą w praktykach zawodowych oraz przystępują do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w:

  • zawodzie technik administracji – EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji,
  •  zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy – BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Po zdanym egzaminie słuchacze otrzymują tytuł technika w nauczanym zawodzie.

Nauczanie w zawodzie technik administracji realizowane jest w systemie dualnym – przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym odbywają się w szkole, a przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym i praktyka zawodowa – u pracodawcy.

Od czterech lat  współorganizujemy proces dualnego nauczania z Biurem Rachunkowym BIUREX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Pracodawca aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzenie procesu edukacyjnego, a  słuchaczom wyróżniającym się w nauce daje możliwość zatrudnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i zasad naboru znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.