Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców o bieżące kontrolowanie stanu zdrowia swoich dzieci, tj.:
  • codzienne mierzenie temperatury ich ciała,
  • zwrócenie uwagi na występowanie objawów infekcji (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad higieny, w tym częstego mycia rąk wodą z mydłem (instrukcje dotyczące prawidłowego mycia dłoni znajdują się w łazienkach szkolnych), a jeśli nie ma takiej możliwości - ich dezynfekowanie środkiem na bazie alkoholu.