apel Pana Prezydenta Marcina Różyckiego do rodziców dzieci i uczniów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież po kilku miesiącach nieobecności, spowodowanej pandemią koronawirusa oraz okresem wakacji, wrócą do szkół. Do swoich nauczycieli i kolegów. Zapełnią się też przedszkola. Dla wielu to na pewno radość, bo spotkają przyjaciół. Izolacja źle wpływa na kondycję emocjonalną dziecka i drastycznie ogranicza jego zewnętrzną aktywność. My, rodzice, wiemy o tym najlepiej.

Dlatego, w związku z powrotem do szkół i przedszkoli, apeluję do Państwa o szczególną rozwagę. We wszystkich placówkach oświatowych, prowadzonych przez samorząd Kielc, stosowane będą procedury bezpieczeństwa, związane z podwyższonym reżimem sanitarnym. Trudno będzie jednak zachować bezpieczeństwo, jeżeli na zajęcia będą przychodziły dzieci przeziębione czy chore. Szanowni Państwo ocena stanu zdrowia dziecka należy do Was.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przyjście na zajęcia jednego chorego dziecka, może doprowadzić do zamknięcia całej placówki i powrót do systemu nauki zdalnej tak bardzo niewygodnej dla nas wszystkich.

Dlatego bardzo Państwa proszę o odpowiedzialność, o szczególne przestrzeganie higieny, uczulanie dzieci na to, by myły ręce, nie dotykały ust czy oczu, zachowywały dystans społeczny.

Ze swej strony zapewniam, że zarówno władze miasta, jak i kierownictwo poszczególnych placówek oświatowych zrobią wszystko, by ten rozpoczynający się w trudnych warunkach rok szkolny przebiegał bezpiecznie.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
ul. Langiewicza 18
25-381 Kielce

e-mail: sekretariat@zse.kielce.eu
tel: +48 41 367 61 75

ZOUM Kielce