Animacja czasu wolnego

Animacja Czasu Wolnego w praktyce.
20 marca 2019 roku klasa 1c pod opieką p. K. Chrząstek i p. I. Molendy uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Parku Rozrywki Flysky.
Pod opieką instruktorów uczniowie wzięli udział w zajęciach sportowych na trampolinach.
Wyjście to miało również na celu propagowanie zdrowego stylu życia, a także integrację zespołu klasowego.