Ogłoszenia

na opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do...
Popularyzacja sztuki i kultury polskiej to jedno z najcenniejszych działań dla całego narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką zainicjowali jubileuszową X edycję akcji Narodowego Czytania. W roku 2021 wybranym utworem jest „Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 r. środa godz. 9:00. Uroczysty apel tylko dla klas pierwszych o godzinie 9:00 -  sala gimnastyczna - pozostałe klasy – spotkania z wychowawcą klas w wyznaczonych salach KLASY PIERWSZE Spotkania z wychowawcami – godz. 9:30 Kl. 1a – s...
Ósmoklasisto! Dla Ciebie drzwi Naszej szkoły są zawsze otwarte. Wejdź i poznaj Naszą szkołę  
OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach na rok szkolny 2021/2022
SZKOŁA POLICEALNA NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KIELCACH  KSZTAŁCI W FORMIE ZAOCZNEJ, W ZAWODACH:    TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY     SYMBOL CYFROWY ZAWODU 325509     Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)     Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie...

Aktualności

21.09.2021
na opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do...
03.09.2021
Popularyzacja sztuki i kultury polskiej to jedno z najcenniejszych działań dla całego narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką zainicjowali jubileuszową X edycję akcji Narodowego Czytania. W roku 2021 wybranym utworem jest „Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej...
21.05.2021
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje w dobie pandemii projekt „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”. Uczniowie 4 szkół woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik...
10.04.2021
Projekt „Gościnnie w Twojej szkole” skierowany do szkół kształcących w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej. Lekcje online będą prowadzone w formie webinaru.  Zatem czym jest webinar?  „Trener prowadzi szkolenie “na żywo” przekazując uczestnikom wybrane zagadnienia na...
13.03.2021
Ósmoklasisto! Dla Ciebie drzwi Naszej szkoły są zawsze otwarte. Wejdź i poznaj Naszą szkołę  

Współpracujemy