Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach składa się z:
Technikum nr 5 kształcącego w zawodach:

  • Technik hotelarstwa (specjalność: barmańsko-baristyczna)
  • Technik organizacji turystyki (specjalność: animacja czasu wolnego, turystyka kulinarna)
  • Technik ekonomista (specjalność: administracyjno-prawna)
  • Technik rachunkowości (specjalność: bankowo-finansowa)

Szkoły Policealnej nr 8 kształcącej w zawodach:

  • Technik administracji
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodatkowa możliwość uzyskania drugiego zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (wyodrębniona w zawodzie technik rachunkowości)
AU.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (wyodrębniona w zawodzie technik administracji)