Ogłoszenia o przetargach i inne

Przetarg w trybie zapytania o cenę na: Dostawę koksu przemysłowo opałowego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Dokumenty związane z organizacją wycieczek szkolnych