Projekty unijne

Projekty unijne realizowane w naszej szkole:

Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy  realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Rozwijamy modelowe kompetencje zawodowe realizowany przez Hostel Orange s.c. 

Sukces w usługach rekreacyjnych w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe, który obejmuje dwie grupy młodzieży po 20 uczniów każda oraz dwóch opiekunów: nauczyciel języka angielskiego – koordynator projektu oraz nauczyciel zajęć praktycznych. W projekcie uczestniczą uczniowie ZSE im. O. Langego, którzy kształcą się w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Staż zagraniczny obejmuje dwutygodniowy staż w firmach hiszpańskich w Sewilli w Hiszpanii, kurs przygotowawczy z języka angielskiego i hiszpańskiego w szkole w Polsce, oraz kurs hiszpańskiego i warsztaty za granicą.

Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z renomowanym partnerem brytyjskim Management and Language Specialists International College w  Bournemouth, działającym w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego.

Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej  finansowany  ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to duży projekt, opiewający prawie na 1 mln złotych, który obejmuje: 80 uczniów, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik ekonomista oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  W celu urozmaicenia w naszej szkole kształcenia zawodowego od 2013 roku współpracujemy z różnymi partnerami zagranicznymi. Euromind w Sewilli, Casa de Educacao w Lizbonie w Portugalii,   oraz  Tellus Education Group w Plymouth w Wielkiej Brytanii. W ramach współpracy staż odbyły już cztery grupy młodzieży oraz jedna grupa nauczycielska:
-2 grupy uczniów w Plymouth, Wielka Brytania
-1 grupa uczniów w Sewilli, Hiszpania
- 1 grupa uczniów  w Lizbonie, Portugalia
W projekcie uczestniczyli również nauczyciele – 5-osobowa grupa odbyła szkolenie praktyczne – job shadowing ( oficjalna nazwa tej formy dokształcania). Celem tygodniowych zajęć które odbyły się w kwietniu 2017r. w Lizbonie, było poznanie sektora turystycznego, nowych kierunków kształcenia, a także pozyskiwanie praktycznych umiejętności.
Bezpłatny staż zagraniczny jest ogromną szansą dla naszych uczniów, gdyż zdobywają doświadczenie zawodowe w wymiarze europejskim, uczą się języków obcych w ramach kursu przygotowawczego z języka angielskiego oraz dodatkowo hiszpańskiego/ portugalskiego w zależności od miejsca stażu. Uczniowie podróżują samolotem, otrzymują kieszonkowe, mają zapewnione zakwaterowanie  oraz wyżywienie.
Uczestnicy projektu zdobywają umiejętności zawodowe na praktykach w firmach odpowiednio dobranych do profilu kształcenia w szkole, są to: hotele, restauracje, kawiarnie,  biura podróży, sklepy. Poza tym młodzież styka się z różnymi kulturami: hiszpańską, portugalską oraz angielską.   Pobyt w ww. krajach jest to wspaniałą szansą na skosztowanie tradycyjnych potraw danej kuchni, poznania zwyczajów, historii i ciekawostek, dotyczących europejskich krajów.