III etap XVII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach odbył się III etap XVII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego. Konkurs zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach. W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Podczas egzaminu pisemnego (1.03.2019 ) oraz egzaminu ustnego (18.03.2019 ) młodzież wykazała się ogromną wiedzą z zakresu geografii, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych. Młodzież udowadnia iż warto uczyć się języka niemieckiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!