Nie dajemy się pandemii – realizacja projektu trwa

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje w dobie pandemii projekt „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”. Uczniowie 4 szkół woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki (Busko-Zdrój, Kielce, Końskie, Ostrowiec Św.) rozpoczęli w ub. roku szkolenia zawodowe i doradztwo, zachowując przy tym zalecany reżim sanitarny.

Na powrót uczniów do szkół czekają doposażone w nowy sprzęt i meble pracownie zawodowe - Szkolne Punkty Informacji Turystycznej.

Projekt dofinansowany jest ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS.