Informacje dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w VI 2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach zwraca się z prośbą do uczniów klas drugich i trzecich oraz absolwentów, którzy zadeklarowali swój udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie VI 2020 r., o zapoznanie się ze szkolną dokumentacją w/w egzaminu.