Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach zwraca się z prośbą do absolwentów, którzy zadeklarowali swój udział w maturze 2020 o zapoznanie się ze zaktualizowanym, aktualnie obowiązującym harmonogramem przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 r. Harmonogram podany jest w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r., str. 4 - 8.

Link do Komunikatu znajduje się poniżej.