Kelner

Kelner
Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą konsumenta w różnorodnych zakładach gastronomicznych oraz obsługą wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, a także kelnerską obsługą kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych imprez tego rodzaju.

Do głównych zadań kelnera można zaliczyć:

 • przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości,
 • obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych technik obsługi,
 • serwowanie potraw i napojów w zakładach gastronomicznych na przyjęciach okolicznościowych,
 • doradzanie konsumentowi i udzielanie informacji na temat podawanych potraw i napojów,
 • posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi,
 • nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju imprezy.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • charakteryzowania produktów żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, składu chemicznego i przydatności kulinarnej, maszyn i urządzeń stosowanych podczas sporządzania i przechowywania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu,
 • rozróżniania: surowców, półproduktów i wyrobów gotowych stosowanych w sporządzaniu potraw i napojów, miejsc pracy kelnera, stanowisk pracy i systemów obsługi kelnerskiej,
 • stosowania drobnego sprzętu gastronomicznego podczas sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu, kart menu, programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych i rozliczanie usług kelnerskich,
 • posługiwania się wyposażeniem części handlowo-usługowej zakładu,
 • wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości: nakrywania stołów zgodnie z zamówieniem gości, serwowania potraw, napojów i dań,
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zamówień gości do pokoju hotelowego (room service), czynności porządkowych po zakończeniu usługi kelnerskiej,
 • planowania pracy barmana: urządzania miejsca pracy barmana, obsługiwania urządzeń barmańskich,
 • posługiwania się sprzętem barmańskim, rozróżniania składników napojów mieszanych,
 • przestrzegania zasad rozliczenia się z gościem podczas wykonywania usług kelnerskich,
 • dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych po zakończeniu obsługi gościa,
 • obsługi elektronicznych urządzeń rejestrujących i kas kelnerskich.

Nasza szkoła umożliwia uczniom uzyskanie kwalifikacji:
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich


W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.01. nauczysz się między innymi:

 • profesjonalnego wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i obsługą gości,
 • sztuki barmańskiej,
 • sztuki baristycznej,
 • biegłego posługiwania się językami obcymi,
 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
 • rozliczania usług kelnerskich,
 • współpracy w zespole.

Kelner powinien charakteryzować się:

 • wysoką kulturą osobistą,
 • łatwością nawiązywania kontaktów,
 • dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z gośćmi,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych ,
 • dobrą znajomością obsługi komputera,
 • umiejętnością pracy w zespole.

Gdzie znajdziesz pracę po naszej szkole:
Kelner pracuje w szeroko rozumianej branży gastronomicznej, są to  hotele ,motele, pensjonaty,  restauracje, kawiarnie, puby lub dyskoteki. Kelnerzy mogą także pracować dla firm cateringowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.