Projekty unijne

Projekty unijne realizowane w naszej szkole:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt pn.: „Kosmiczni hotelarze” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 Projekt Dofinansowany 95% , pozostałe 5% to wkład własny.

Wartość projektu: 1 310 736,00 zł
Wkład własny: 65 720,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 245 016,00 zł

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów oraz doposażenie szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa w województwie świętokrzyskim w nowoczesne narzędzie wirtualnej rzeczywistości odwzorowujące realne warunki pracy w świecie wirtualnym, a także uzupełnienie wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach gastronomicznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w hotelach i restauracjach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży hotelarsko-gastronomicznej.

ZAKRES PROJEKTU:

 1. Praktyczne szkolenia zawodowe w formie warsztatów dla uczniów w zakresie:
 • Kurs barmański (towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyposażenie baru, podstawy miksologii, zajęcia praktyczne z przygotowania napojów mieszanych)
 • Kurs kelnerski (zajęcia dotyczące obsługi gościa w restauracji, sposoby przyjmowania zamówień, rodzaje serwisów, obsługa imprez okolicznościowych),
 • Kurs baristyczny (historia i uprawa kawy, sprzęt baristyczny, zasada 4M, przygotowanie, espresso, cappuccino, latte, latte macciatto i latte art.)

Programy kursów będą spójne z funkcjonalnością narzędzi VR i AR w celu możliwości porównania metod szkoleniowych i osiąganych efektów w kształceniu rzeczywistym i wirtualnym.

 1. Doradztwo zawodowe oraz indywidualne zajęcia z zakresu coachingu (Zajęcia mają na celu rozwój kompetencji kluczowych społecznych i umiejętności uniwersalnych takich jak kreatywność, inicjatywność, pewność siebie, poznanie siebie i własnej wartości rynkowej)
 2. Staże zawodowe u członków ROT – 100 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach in restauracjach i  hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.
 3. Doposażenie szkoły w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni wirtualnych (m.in. Komputer stacjonarny do obsługi systemu VR, Gogle i manipulatory do systemu VR, Telewizor min 65 cali, Opracowanie szczegółowych scenariuszy rozgrywek, Stworzenie i implementacja skryptów sieciowych, skryptów przygotowywania potraw i koktajli, obsługi gości i zamawiania potraw, opracowanie modeli otoczenia (kuchnia, restauracja, bar, bufet) i półproduktów kulinarnych, opracowanie modeli postaci 3D i animacja postaci itp.)

Oprócz tradycyjnych szkoleń barmańskich, baristycznych i kelnerskich oraz doradztwa zawodowego nowością w skali regionu będzie zakupienie sprzętu do obsługi powstałych w projekcie pracowni wirtualnych: komputery, gogle, manipulatory oraz oprogramowanie VR i AR.

Pracownie wirtualnej rzeczywistości (VR) będą obejmowały bar, salę restauracyjną i kuchnię i będą stanowiły wsparcie w procesie dydaktycznym. Praca w nich opiera się na stworzonym w komputerze świecie wirtualnym, gdzie uczniowie w goglach widzą wszystko jak w miejscu pracy i są w stanie wykonywać wszystkie niezbędne czynności zawodowe. Jest to dobre narzędzie do nauki schematów zachowań. Powstaną również narzędzia rozszerzonej rzeczywistości AR dzięki którym zostaną stworzone modele sprzętu występującego na stanowisku pracy i będą one mogły być analizowane przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów.

Wdrożenie wirtualnych pracowni, przetestowanie ich przez uczniów, porównanie efektów kształcenia z wykorzystaniem pracowni stacjonarnych i wirtualnych. Wirtualna rzeczywistość pozwala na wyuczenie rzeczy powtarzalnych, schematów, procedur.

Projekt zakłada szkolenie nauczycieli z użytkowania sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia dla uczniów z zakresu pracy ze sprzętem i oprogramowaniem. Ponadto w ramach działań zostaną porównane efekty kształcenia tradycyjnego podczas kursów z pracą w pracowniach wirtualnych.

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  realizuje projekt pn.: „Nowe trendy w gastronomii hotelowej” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT -  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Projekt Dofinansowany  95% , pozostałe 5% to wkład własny.
Wartość projektu: 1 135 920,00 zł
Wkład własny: 60 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 075 920,00

Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2020 r. - 31.10.2021 r.

Wsparciem zostanie objętych 100 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18. Szkoła kształci m.in. w zawodzie technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach znajdującego się na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a także oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 100 uczniów oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni gastronomicznej. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach gastronomicznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w hotelach i restauracjach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży hotelarsko-gastronomicznej.

ZAKRES PROJEKTU:

 1. Praktyczne szkolenia i warsztaty gastronomiczne dla uczniów w zakresie:
 • Kuchnia świętokrzyska (historia kuchni świętokrzyskiej, przygotowanie dań kuchni regionalnej)
 • Kuchnia wegańska (filozofia weganizmu i wegetarianizmu, przygotowanie potraw kuchni wegańskiej i wegetariańskiej)
 • Owoce morza (zastosowanie i wykorzystanie owoców morza, przygotowanie najpopularniejszych potraw z owoców morza)
 • Podstawy sztuki kulinarnej (podstawowe techniki kulinarne, wykorzystanie sprzętu gastronomicznego, przygotowanie podstawowych potraw i dań)
 • Kuchnia fit (podstawy dietetyki i najnowsze trendy w odchudzaniu, produkty bio i fit, przygotowanie niskokalorycznych potraw)
 1. Doradztwo zawodowe oraz indywidualne zajęcia z zakresu coachingu.
 2. Staże zawodowe u członków ROT – 100 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach  m. in restauracjach i  hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Doposażenie szkoły w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni zawodowych (m.in. piec konwekcyjno-parowy, okap, stół z szafą, frytownica, gofrownica, naleśnikarka, grill, pakowarka, robot kuchenny,  szafa chłodnicza i  mroźnicza, naświetlacz do sterylizacji, szafki dla uczniów).

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt Dofinansowany W 95% , pozostałe 5% to wkład własny.

Wartość projektu: 1 031 450,00 zł
Wkład własny: 54 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 977 450,00

Projekt będzie realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego w okresie 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 180 uczniów oraz doposażenie czterech szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki w województwie świętokrzyskim w nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni hotelarsko-turystycznej. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach turystycznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej, hotelach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży turystycznej. Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne  uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie                                     z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych.

ZAKRES PROJEKTU:

 1. Praktyczne szkolenia zawodowe dla uczniów w zakresie:
 • Szkolenie informatora turystycznego -  zajęcia będą obejmowały kulturę obsługi w IT, techniki pracy z turystą, sposoby planowania czasu wolnego w oparciu o zasoby regionu, nawiązywanie współpracy z branżą turystyczną,
 • Podstawy przewodnictwa turystycznego – zajęcia będą obejmowały: podstawy turystyki, potrzeby turystów i ich zaspokojenie, zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia grupy, metodyka prowadzeni grupy,
 • Szkolenie z wiedzy o regionie świętokrzyskim  - w ramach zajęć m.in. historia regionu, najpopularniejsze miejsca odwiedzane przez turystów, atrakcje turystyczne miasta/powiatu w którym zlokalizowana jest szkoła, zajęcia praktyczne terenowe w formie oprowadzenia grupy po najbliższej okolicy szkoły.
 1. Staże zawodowe u członków ROT - 180 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach  m. in. punktach i centrach informacji turystycznej, biurach podróży i w hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy
 2. Doposażenie czterech szkół w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni zawodowych - Szkolnych Punktów Informacji Turystycznej (zgodnie z wytycznymi KOWEZiU)
 3. Szkolenie z uczniów w zakresie obsługi nowo powstałych pracowni, tj. szkolnych punktów informacji turystycznej oraz zajęcia z języka angielskiego niezbędnego w obsłudze ruchu turystycznego (zagadnienia oraz symulacje i konwersacje w j. angielskim związane z turystyką
  i obsługą turystów)

Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy  realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Rozwijamy modelowe kompetencje zawodowe realizowany przez Hostel Orange s.c. 

Sukces w usługach rekreacyjnych w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe, który obejmuje dwie grupy młodzieży po 20 uczniów każda oraz dwóch opiekunów: nauczyciel języka angielskiego – koordynator projektu oraz nauczyciel zajęć praktycznych. W projekcie uczestniczą uczniowie ZSE im. O. Langego, którzy kształcą się w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Staż zagraniczny obejmuje dwutygodniowy staż w firmach hiszpańskich w Sewilli w Hiszpanii, kurs przygotowawczy z języka angielskiego i hiszpańskiego w szkole w Polsce, oraz kurs hiszpańskiego i warsztaty za granicą.

Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z renomowanym partnerem brytyjskim Management and Language Specialists International College w  Bournemouth, działającym w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego.

Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej  finansowany  ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to duży projekt, opiewający prawie na 1 mln złotych, który obejmuje: 80 uczniów, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik ekonomista oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  W celu urozmaicenia w naszej szkole kształcenia zawodowego od 2013 roku współpracujemy z różnymi partnerami zagranicznymi. Euromind w Sewilli, Casa de Educacao w Lizbonie w Portugalii,   oraz  Tellus Education Group w Plymouth w Wielkiej Brytanii. W ramach współpracy staż odbyły już cztery grupy młodzieży oraz jedna grupa nauczycielska:
-2 grupy uczniów w Plymouth, Wielka Brytania
-1 grupa uczniów w Sewilli, Hiszpania
- 1 grupa uczniów  w Lizbonie, Portugalia
W projekcie uczestniczyli również nauczyciele – 5-osobowa grupa odbyła szkolenie praktyczne – job shadowing ( oficjalna nazwa tej formy dokształcania). Celem tygodniowych zajęć które odbyły się w kwietniu 2017r. w Lizbonie, było poznanie sektora turystycznego, nowych kierunków kształcenia, a także pozyskiwanie praktycznych umiejętności.
Bezpłatny staż zagraniczny jest ogromną szansą dla naszych uczniów, gdyż zdobywają doświadczenie zawodowe w wymiarze europejskim, uczą się języków obcych w ramach kursu przygotowawczego z języka angielskiego oraz dodatkowo hiszpańskiego/ portugalskiego w zależności od miejsca stażu. Uczniowie podróżują samolotem, otrzymują kieszonkowe, mają zapewnione zakwaterowanie  oraz wyżywienie.
Uczestnicy projektu zdobywają umiejętności zawodowe na praktykach w firmach odpowiednio dobranych do profilu kształcenia w szkole, są to: hotele, restauracje, kawiarnie,  biura podróży, sklepy. Poza tym młodzież styka się z różnymi kulturami: hiszpańską, portugalską oraz angielską.   Pobyt w ww. krajach jest to wspaniałą szansą na skosztowanie tradycyjnych potraw danej kuchni, poznania zwyczajów, historii i ciekawostek, dotyczących europejskich krajów.