Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa
Technik hotelarstwa – to zawód stworzony dla osób kreatywnych, komunikatywnych, lubiących wyzwania, lubiących pracę zespołową, łatwo podejmujących decyzje, aby spełnić oczekiwania gości hotelowych.
Zadania technika hotelarstwa : kompleksowa obsługa gości w związana z  przyjmowaniem  rezerwacji, rejestracji gości, udzielania informacji turystycznych, oferowania dodatkowych usług zgodnych z ofertą obiektu, rozliczanie pobytu i wystawianiem rachunków. Uczniowie poznają zasady  przygotowania jednostki mieszkalnej na przyjęcie gości, utrzymania porządku w jednostkach mieszkalnych i częściach ogólnodostępnych, przygotowują i serwują śniadania dla gości hotelowych oraz uczą się technik nakrywania stołu na różne przyjęcia, przygotowywania sali konsumpcyjnej i podawania potraw. Organizują, realizują  i rozliczają dodatkowe usługi zgodnie z zamówieniem, dbają o mienie, porządek i prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa hotelowego.

Nasza szkoła umożliwia uczniom:

 • zrealizowanie praktyk zawodowych
 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  HGT.06. Realizacja usług w recepcji

W  trakcie realizowania lekcji i zajęć praktycznych w naszej szkole nauczysz się:

 • stosowania procedur przyjmowania i wykwaterowania gości hotelowych
 • języka obcego zawodowego,
 • przyjmowania rezerwacji,
 • organizowania usług noclegowych,
 • organizowania usług gastronomicznych,
 • sporządzania dokumentacji hotelowej,
 • organizowania innych usług związanych z pobytem gości w obiekcie hotelarskim,
 • rozliczania pobytów gości.

Technik hotelarstwa powinien charakteryzować się:

 • dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z gośćmi,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych ,
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera,
 • umiejętnością pracy w zespole.

Gdzie znajdziesz pracę po naszej szkole:
Technicy hotelarstwa zatrudniani są w obiektach świadczących usługi noclegowe : hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, schroniskach, kwaterach prywatnych, gospodarstwach agroturystycznych a także we współczesnej bazie ruchomej: na promach, statkach wycieczkowych, w samolotach.
Technik hotelarstwa może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.