Rekrutacja do klas pierwszych - Nowe Kierunki!

Rekrutacja do klas pierwszych  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach  na rok szkolny 2020/2021

- 5 letnie Technikum Nr 5

 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik rachunkowości
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik usług kelnerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

- 3 letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10

 • Kucharz
 • Kelner
 • Pracownik obsługi hotelowej

- Szkoła Policealna Nr 8

 • Technik administracji – 2 lata
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku

- Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 • W kwalifikacji EKA.01. – obsługa klienta w jednostkach administracji

Więcej informacji o rekrutacji