Zasady kształcenia na odległość

Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach
Nowe regulacje prawne zmieniły przepisy, dzięki którym możliwe jest od 25 marca 2020 r. prowadzenie kształcenia na odległość w tym ocenianie i klasyfikowanie uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.