Ogłoszenia

Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach
Nowe regulacje prawne zmieniły przepisy, dzięki którym możliwe jest od 25 marca 2020 r. prowadzenie kształcenia na odległość w tym ocenianie i klasyfikowanie uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i...
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach zwraca się z prośbą do absolwentów, którzy zadeklarowali swój udział w maturze 2020 o zapoznanie się ze zaktualizowanym, aktualnie obowiązującym harmonogramem przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 r. Harmonogram podany jest w Komunikacie...
Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej
KinoSzkoła
Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY
www.kinoszkola.pl - pressbooki i zwiastuny proponowanych tytułów Październik – planowany termin: 17 X (czwartek)
Temat: Czy cel uświęca środki? O hierarchii wartości.
Film...

Aktualności

21.09.2021
na opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do...
03.09.2021
Popularyzacja sztuki i kultury polskiej to jedno z najcenniejszych działań dla całego narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką zainicjowali jubileuszową X edycję akcji Narodowego Czytania. W roku 2021 wybranym utworem jest „Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej...
21.05.2021
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje w dobie pandemii projekt „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”. Uczniowie 4 szkół woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik...
10.04.2021
Projekt „Gościnnie w Twojej szkole” skierowany do szkół kształcących w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej. Lekcje online będą prowadzone w formie webinaru.  Zatem czym jest webinar?  „Trener prowadzi szkolenie “na żywo” przekazując uczestnikom wybrane zagadnienia na...
13.03.2021
Ósmoklasisto! Dla Ciebie drzwi Naszej szkoły są zawsze otwarte. Wejdź i poznaj Naszą szkołę  

Współpracujemy