Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Wydarzenie

Termin

Podstawa prawna

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach (semestrach) programowo najwyższych

28 kwietnia 2023 r.

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

część pisemna egzaminu:
04 – 23 czerwca 2023 r.

część ustna egzaminu:
10 – 23 czerwca 2023 r.

 

04 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

05 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

08 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) oraz: - § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223)
i § 6 pkt 1 rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482)

Egzamin zawodowy

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

 

Sesja zimowa:

termin główny:
09 stycznia – 21 stycznia 2023 r.

termin dodatkowy:

30 stycznia – 31 stycznia 2023 r.

Sesja letnia:

termin główny:                             
01 czerwca – 18 czerwca 2023 r.

Termin dodatkowy:                   
28 czerwca – 29 czerwca 2023 r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach

23 czerwca 2023 r.

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kalendarz szkolny ZSE w Kielcach  2022/2023

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo oświatowe rok szkolny we wszystkich szkołach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku. zaś koniec roku szkolnego przypada na dzień 31 sierpnia następnego roku.

…………………………………………………………………………………………………..

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

1.09.2022 r. godz. 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

28 kwietnia 2023 r. godz. 9.00 – uroczyste zakończenie zajęć klas maturalnych

23 czerwca 2023 r. godz. 9.00 - uroczyste zakończenie zajęć klas programowo niższych

………………………………………………………………………………………………….

PRZERWY ŚWIĄTECZNE

Zimowa przerwa świąteczna -   23 - 31 grudnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

…………………………………………………………………………………………………

FERIE

Ferie zimowe - 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.                                                                
(kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

 

Ferie letnie - 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

………………………………………………………………………………………………….

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

I półrocze: 01.09.2022 r. – 15.12.2022 r. klasy maturalne

I półrocze: 01.09.2022 r. – 31.01.2023 . klasy pozostałe

II półrocze: 16.12.2022 – 28.04.2023 r. klasy maturalne
II półrocze: 01.02.2023 r. – 23.06.2023 r. pozostałe klasy

…………………………………………………………………………………………………

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY ROKU SZKOLNYM 2022/2023


2022

1 listopada – Wszystkich Świętych /wtorek/

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości /piątek/

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia /niedziela/

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia /poniedziałek/

 

2023

1 stycznia – Nowy Rok /niedziela/

6 stycznia – Trzech Króli  /piątek/

9 kwietnia – Wielkanoc /niedziela/

10 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja – Święto Pracy /poniedziałek/

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja /środa/

8 czerwca – Boże Ciało /czwartek/

…………………………………………………………………………………………………

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 

31 października 2022 r./poniedziałek/

09 stycznia 2023 r. – część praktyczna egzaminu zawodowego (model D)

02 maja 2023 r./wtorek/

04 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

05 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

08 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

01 czerwca 2023 r. – część praktyczna egzaminu zawodowego (model D)

09 czerwca 2023 r./piątek/


UWAGA! pozostaje  2 dni w zapasie

…………………………………………………………………………………………………

TERMINARZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Sesja zimowa:

termin główny: 09 stycznia – 21 stycznia 2023 r.

termin dodatkowy: 30 stycznia – 31 stycznia 2023 r.

09 stycznia 2023 r. –  część praktyczna egzaminu zawodowego (model D)

 

Sesja letnia:

Termin główny: 01 czerwca – 18 czerwca 2023 r.

Termin dodatkowy: 28 czerwca – 29 czerwca 2023 r.    

01 czerwca 2023 r. – część praktyczna egzaminu zawodowego (model D)

……………………………………………………………………………………………………

TERMINARZ EGZAMINÓW MATURALNYCH
 

część pisemna egzaminu: 04 – 23 czerwca 2023 r.

część ustna egzaminu: 10 – 23 czerwca 2023 r.

04 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

05 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

08 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

……………………………………………………………………………………………………

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W TYM KLASYFIKACYJNEJ I PLENARNEJ
 

14 września 2022 r. – zapoznanie z planem nadzoru dyrektora szkoły

13 października 2022 r. – uroczysta rada pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16 grudnia 2022 r. – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

23 stycznia 2023 r. – rada klasyfikacyjna dla klas programowo niższych

27 stycznia 2023 r. – rada plenarna

24 kwietnia 2023 r. – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

25 – 27 kwietnia 2023 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla klas programowo najwyższych

19 czerwca 2023 r. – rada klasyfikacyjna dla klas programowo niższych

20 – 22 czerwca 2023 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla klas programowo niższych

23 czerwca 2023 r. – rada plenarna

UWAGA! W każdym półroczu przewidziano co najmniej 2 rady szkoleniowe - Termin do uzgodnienia 

…………………………………………………………………………………………………………………………

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 

06 – 08 września 2022 r.

06.09. – klasy pierwsze i drugie

07.09. – klasy trzecie i czwarte po szkole podstawowej

08.09. – klasy czwarte maturalne

28 – 30 listopada 2022 r.

28.11. – klasy pierwsze i drugie

29.11. – klasy trzecie i czwarte po szkole podstawowej

30.11. – klasy czwarte maturalne

24 – 26 stycznia2023 r.

24.01. – klasy pierwsze i drugie

25.01. – klasy trzecie i czwarte po szkole podstawowej

26.01. – klasy czwarte maturalne

18 – 20 kwietnia 2023 r.

18.04. – klasy pierwsze i drugie

19.04. – klasy trzecie i czwarte po szkole podstawowej

20.04. – klasy czwarte maturalne

13 – 14 czerwca 2023 r.

13.06. – klasy pierwsze i drugie

14.06. – klasy trzecie i czwarte po szkole podstawowej