Wszystkie kierunki

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach składa się z:
Technikum nr 5 kształcącego w zawodach:

Branżowej Szkoły I stopnia nr 10 kształcącej w zawodach:

Szkoły Policealnej nr 8 kształcącej w zawodach:

  • Technik administracji
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodatkowa możliwość uzyskania drugiego zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji
EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce administracyjnej
EKA.07 - Prowadzenie rachunkowości