Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.


Nasza szkoła umożliwia uczniom:

 • zrealizowanie praktyk zawodowych w najlepszych biurach podróży,
 • zdobycie tytułu technika organizacji turystyki,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych,
  HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W  trakcie realizowania lekcji i zajęć praktycznych w naszej szkole nauczysz się:

 • organizowania działalności turystycznej,
 • organizowania imprez i usług turystycznych,
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • bardzo dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z klientami,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych ,
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera,
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi.

Gdzie znajdziesz pracę po naszej szkole:
Technicy organizacji turystyki  zatrudniani są w szeroko rozumianej branży turystycznej - to piloci wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenci . Zatrudniani są  również w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych). Technicy organizacji turystyki mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z szeroko rozumianą turystyką.