Rada rodziców

Informujemy, że jeśli chcą Państwo dokonać darowizny na rzecz Rady Rodziców to wpłaty można dokonać na konto:
RADA RODZICÓW ZSE W KIELCACH
BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH
55849300040001006280730001

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
/DAROWIZNA NA CELE EDUKACYJNE/