Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na  rynku pracy. W ostatnich latach dynamicznie wzrasta liczba punktów gastronomicznych oraz  liczba korzystających z nich klientów. Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety,  umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

Nasza szkoła umożliwia uczniom:

 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • 8-tygodniowe praktyki zawodowe,
 • zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.

W  trakcie realizowania lekcji i zajęć praktycznych w naszej szkole nauczysz się:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,
 • organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.

Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien charakteryzować się:

 • wysoką kulturą osobistą,
 • łatwością nawiązywania kontaktów,
 • dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z gośćmi,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych,
 • dobrą znajomością obsługi komputera,
 • umiejętnością pracy w zespole.

Gdzie znajdziesz pracę po naszej szkole:
Technik żywienia i usług gastronomicznych pracuje w szeroko rozumianej branży gastronomicznej i hotelarskiej: są to hotele, motele, pensjonaty, restauracje, kawiarnie, puby lub dyskoteki. Absolwenci mogą także pracować dla firm cateringowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.