Kucharz

Kucharz
Od kilkunastu lat sztuka kulinarna przeżywa swoisty renesans. Często to nie sam lokal, ale konkretny kucharz stanowi magnes przyciągający klientów. Istotą zawodu kucharza jest przygotowywanie pochodzących z różnych stron świata potraw oraz dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. W tym celu kucharz dobiera właściwe produkty spożywcze, które odpowiednio łączy, a następnie serwuje w postaci gotowych potraw, deserów, napoi itp. Kucharz odpowiada także za właściwego przechowywanie przygotowanych potraw. Kucharz zajmuje się sporządzaniem, według ustalonych norm i receptur kulinarnych, różnych potraw, ciast, napojów i deserów z surowców i produktów spożywczych, w pomieszczeniach produkcyjnych zakładów gastronomicznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Nasza szkoła umożliwia uczniom:

 • Naukę w 3-letniej szkole branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, w ramach kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,
 • Ukończenie szkoły z ocenami pozytywnymi i uzyskanie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
 • Przystąpienie w trakcie nauki do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje TG.07. Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie i po jego pozytywnym zdaniu uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację TG.07 w zawodzie kucharz,
 • Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kucharza na podstawie otrzymanego: świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikację TG.07. w zawodzie kucharz.

W  trakcie realizowania lekcji i zajęć praktycznych w naszej szkole nauczysz się:

 • sporządzać gotowe dania, ciasta, desery oraz napoje
 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen.

Od kucharza oczekuje się następujących cech:

 • umiejętności pracy w szybkim tempie,
 • pracy w zespole,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • samokontroli,
 • pracy pod presją czasu,
 • umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • samodzielności, cierpliwości, dokładności i dbałości o porządek,
 • dobrego stanu zdrowia.

Gdzie znajdziesz pracę po naszej szkole:
Po ukończeniu szkoły absolwenci znajdują zatrudnienie w: restauracjach, barach szybkiej obsługi, stołówkach, kawiarniach, firmach cateringowych na terenie naszego kraju i za granicą.