Technik rachunkowości

Technik rachunkowości
Technik rachunkowości to  zawód z wielkimi tradycjami. Do zadań technika rachunkowości należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z zastosowaniem urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystaniem różnych aplikacji komputerowych.

Nasza szkoła umożliwia uczniom:

 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 • 8-tygodniowe praktyki zawodowe,
 • zdobycie tytułu technika rachunkowości,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach (ekonomia, rachunkowość, controlling, zarządzanie, finanse i bankowość, prawo itp.).

W  trakcie realizowania lekcji i zajęć praktycznych w naszej szkole nauczysz się:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • języka obcego zawodowego,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac,
 • rozliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami,
 • księgowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

Technik rachunkowości powinien charakteryzować się:

 • otwartością na zmiany,
 • odpowiedzialnością,
 • kreatywnością,
 • odpornością na stres,
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera i programów księgowych,
 • zdolnością do samodoskonalenia i ciągłego dokształcania,
 • umiejętnością analizowania zachodzących zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Gdzie znajdziesz pracę po naszej szkole:
Technicy rachunkowości zatrudniani są w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach (księgowi, asystenci księgowych, analitycy, pracownicy działu kadr i płac), jednostkach finansów publicznych, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.