Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach na rok szkolny 2022/2023 oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.